home

Werkwijze Fenom

Fenomenen hebben impact doordat ze herkenbaar zijn in hun aanpak en werkwijze, congruent met wat zij verwezenlijken bij de klant.

Waarderend onderzoeken                                                                                                                            

We werken met de zienswijze en methode waarderend onderzoek om mensen actief te laten deelnemen aan het samen onderzoeken van praktijksituaties en verandermogelijkheden. Deze benadering is positief waarderend met aandacht voor wat werkt en wat door mensen wordt gewaardeerd. Zo ontwikkelen we samen een toekomstvisie waarin groei, verandering en verbetering besloten liggen en formuleren we acties om deze toekomstvisie te realiseren.

 

Kind centraal
Onderwijs gaat over leerlingen. Daarom staat in de begeleidingstrajcten voor ons altijd de leerling centraal. Wat levert een traject uiteindelijk zichtbaar in de praktijk op voor de leerling is daarbij de leidende vraag?

Betekenisvol
Dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij de begeleiding van scholen. Wij leveren dus geen kant en klaar product, maar zijn altijd met alle betrokkenen op zoek naar de betekenisvolle vraag die de basis vormt voor ontwikkeling. We doorlopen daarvoor met de klant 4 vragen:

  1. Wat moet er worden gerealiseerd?
  2. Wie moet daarvoor in beweging komen?
  3. Weten zij dat?
  4. Wat is de eerste haalbare, energie gevende stap?

Praktisch
Naast theoretische kennis hebben leerkrachten vooral behoefte aan praktische tips en ondersteuning bij het werken in de dagelijkse praktijk. Wij sluiten hierop aan omdat we veranderingen en kwaliteitsverbetering in de dagelijkse praktijk willen terug zien.

Systeemdenken
Wij denken niet oorzaak – gevolg maar zoek steeds naar de hefboom in het systeem van veranderingen die gewenst zijn. Dit levert verrassende inzichten in  sturen op verandering op.

Werken met Beelden
De meeste Fenomenen zijn Beeldcoach. Dit helpt bij de reflectie op de praktijk waar we bij aansluiten en vervolgens bij het verbeelden van de gewenste toekomst. Een zeer krachtige werkwijze die leerlingen, leerkrachten/docenten en organisaties in beweging zet.