home

Referentie Vreedzame School

Dat Fenom en DVS bij elkaar passen blijkt uit de lange samenwerking die we hebben met de ontwikkelaars van het programma. Onze gecertificeerde trainers hebben inmiddels bij vele scholen de implementatie mogen begeleiden. Na deze implementatie werkt de school vanuit een positief pedagogisch klimaat aan democratische besluitvorming, het constructief oplossen van conflicten, het open staan voor verschillen en het verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemeenschap. DVS is een door het NJi erkende effectieve interventie die in een tweejarig traject in uw school wordt ingevoerd.

Voor bestaande Vreedzame Scholen bieden we een opfriscursus voor nieuwe teamleden, oudercursussen, mediatorentraining en begeleiden we groepen of teams bij het omgaan met ongewenst gedrag of gedragsproblemen vanuit de principes van DVS.