home

THEMA’S VOOR VANDAAG – VERSCHILLEN LEIDEN TOT ONTWIKKELING?!

Dé vraag: Hoe gaan we verder? Welke ontwikkeling leerlingen hebben doorgemaakt zal in meer of mindere mate verborgen zijn gebleven. Hoe krijgen we er weer zicht op? Met welk doel onderzoek je dit? Is meten wel (z)weten? En wat hebben ouders eigenlijk gezien? Eén ding is zeker: de mate waarin het aanbod het gewenste effect heeft gehad zal per leerling verschillen. Wij geloven dat verschillen kunnen leiden tot ontwikkeling. Wat hoop of verwacht jij dat het effect geweest is van de afgelopen periode op het ontwikkelproces van de kinderen? Wat wil je daarvan meenemen in het vervolg?

Fenom denkt mee over ontwikkeling:

-Kom op verhaal

-Voer gesprekken met ouders

-Scherp de visie op leren, ontwikkeling en monitoren aan

Kwaliteitsbeleid onder de loep

ontwikkeling
Meer weten? vraag het
Mariena Wijnholds 06 14 51 08 80 m.wijnholds@fenom.nl
Meer weten? vraag het
Tom Snelting 06 43 07 65 43 t.snelting@fenom.nl