home

THEMA’S VOOR VANDAAG – DE BLIK VOORUIT

De scholen gaan binnenkort weer open in een nieuwe werkelijkheid. Het onderwijs heeft zich razendsnel aangepast. Op verschillende lagen, van waarden tot zingeving, zijn inzichten ontstaan of juist herbevestigd. Welke verwachtingen en veronderstellingen zijn op jouw school in een ander daglicht komen te staan? Wat kunnen we hiervan leren? Zijn er dingen ontwikkeld die de moeite waard zijn om mee te nemen naar de toekomst? Terug naar wat er was willen sommige scholen niet. Dat geeft kansen tot vernieuwing en innovatie. Welke betekenis heeft dit voor jouw praktijk en voor de opdracht aan het onderwijs?

Fenom werpt een blik vooruit:

Reflectie: behoeftes en inzichten in kaart brengen

-Passender onderwijs: rijk aanbod, efficiëntie, kwaliteit, diversiteit, specialisme, flexibiliteit, nieuwe relaties

-Hernieuwde erkenning of versterking van wat er is

De blik vooruit!

blik vooruit
Meer weten? vraag het
Tom Snelting 06 43 07 65 43 t.snelting@fenom.nl
Meer weten? vraag het
Mariena Wijnholds 06 14 51 08 80 m.wijnholds@fenom.nl