Diensten overzicht zorg
Anders Organiseren

Hoe worden de verantwoordelijkheden door het hart van de organisatie gedragen? Hoe wordt het volledige team eigenaar van de taken die we als organisatie met elkaar te doen hebben? Anders organiseren is een onderzoek met het team naar een structuur waarin elk teamlid vanuit zijn kracht en plezier kan werken met collega’s aan de taken die gedaan moeten worden. Dit leidt tot een duurzame organisatie en kwaliteitsontwikkeling. Via de SCRUM-methode en korte bijeenkomsten wordt er in minder tijd meer gerealiseerd en plezier ervaren. Fenom ondersteunt bij het onderzoek en het opstarten van de structuur.

Iedere cliënt wil haar/zijn kwaliteit van bestaan verbeteren. In de complexe zorgwereld stelt dat hogere eisen aan de professionals. Zij ondersteunen mensen bij het terugkrijgen van hun autonomie in een sterk bureaucratische wereld. Een omwenteling van de zorg is noodzakelijk door gericht en systematisch zoeken, leren en experimenteren. Fenom ondersteunt hierbij op maat om dit proces samen vorm te geven. 

Kwartiermaken

De kans op integratie in de maatschappij voor mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking is vaak klein. Fenom helpt uw organisatie bij positionering en ondersteunt bij het bepalen van de koers. Zo draagt uw organisatie bij aan de integratie van haar cliënten.  

Meer weten?

Vraag het Lotte Rakers

06 46 88 70 88
l.rakers@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Nico van der Velden

06 24 70 08 53
n.vdvelden@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Hannie Doornbos

06 28 02 77 48
h.doornbos@fenom.nl