home
Coaching

Mensen in ontwikkeling brengen door te kijken wat de krachten zijn en hierop verder te bouwen, dat is wat Fenom doet. Geslaagde momenten worden besproken en samen wordt vervolgens de toekomstige praktijk verbeeld en concreet vormgegeven. Door onze begeleiding, advies en training en heeft dit duurzame ontwikkeling als resultaat.

Beeldcoaching

Werken met beelden maakt coaching snel en krachtig. Beeldcoaching met een waarderend kader is erachter komen wat je goed kunt en hoe je nog beter kunt worden door te kijken naar foto’s of film.
Alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. Door een toekomstbeeld te schetsen kijken we wat de stap is die genomen kan worden om daar dichterbij te komen.

Coaching middenkader

Deel uitmaken van het middenkader, het verbinden van de collega’s op de werkvloer met het management, geeft mogelijkheden. Het middenmanagement heeft vaak veel verschillende taken. Fenom geeft de ondersteuning die nodig is om coördinatoren/het middenkader een krachtig element in de organisatie te laten zijn, afgestemd op wensen en mogelijkheden.

Coaching directie

Het vak van schoolleider is boeiend en interessant. Elke schoolleider voelt de behoefte om te sparren. Het is een uitdaging om hier in de praktijk een goede invulling aan te geven. Fenom biedt daarbij uitkomst. Op basis van waarderend onderzoek brengen we de drijfveren en het verlangen van de schoolleider in beeld. Dit biedt het perspectief om vanuit de eigen kwaliteit en identiteit te kijken naar de parels en puzzels in zijn werk. Door onze nieuwsgierige houding, ervaring als schoolleider en invoelend vermogen zijn wij in staat om via een diversiteit aan werkvormen te coachen.

Integraal personeelsbeleid

Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij aantoont dat hij bekwaam is en hieraan blijft werken. Dit vraagt onder andere om krachtig personeelsbeleid en een veranderend bewustzijn bij werknemers en leidinggevenden. Een bewustzijn om op basis van gelijkwaardigheid gesprekken te willen en kunnen voeren vanuit gedeelde waarden en onderling vertrouwen. Fenom heeft een IPB-instrument ontwikkeld als ontwikkelings-en waarderingssysteem. Na een training aan leidinggevenden wordt de invoering van het systeem duurzaam gerealiseerd. IPB met plezier!

SCRUM met het team

Samen werken aan heldere doelen en ambities met de SCRUM-methode. Dat kunnen docenten, managers, studenten of anderen zijn. Kenmerkend is dat het team werkt aan een gezamenlijk einddoel.
Het resultaat is een team dat met dezelfde focus toegewijd werkt om een gezamenlijk resultaat te behalen. De frequente feedback stimuleert deelnemers om het beste uit zichzelf en het team te halen. Fenom geeft de ondersteuning die relevant is om SCRUM doelgericht te hanteren.

Mediation

Prettig met elkaar samenwerken maakt dat je met plezier naar je werk gaat. Soms loopt het vast in de samenwerking. Mensen, teams en/of bestuur kunnen niet meer samen door één deur en er ontstaan conflicten die te groot lijken om samen op te lossen. Dat is het moment waarop een derde, een gespreksleider, kan helpen om met respect voor elkaar te kijken naar een manier waarop het conflict anders benaderd kan worden. Het conflict biedt een kans tot verandering. Knelpunten lijken kleiner dan gedacht als er begrip en waardering is voor de beleving van de ander. Fenom biedt mediation (MFN-geregistreerd), een manier om met elkaar te werken aan de oplossing die beide partijen niet eerder gezien hadden.

Collegiale consultatie

Leren van en met elkaar! In onderwijsorganisaties is veel kwaliteit aanwezig, vaak verstopt bij individuele leerkrachten of bij een collega-school of afdeling die zich daar eigenlijk niet van bewust is. Fenom zorgt voor “leren van elkaar” door de kwaliteiten zichtbaar te maken en structureel te delen.

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces. Dat vraagt van leerkrachten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met docenten, en vaak in samenwerking met studenten, weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Van werkdruk naar druk op het werk

Werkdruk in het onderwijs wordt als hoog ervaren. Fenom stimuleert je leiderschap te nemen in de verdeling van je eigen werk. Prioriteren en keuzes maken geven je het gevoel van invloed op je eigen werkdruk.

Critical Friend

Iedereen kent de behoefte om te sparren, waar je ook werkt binnen een organisatie. Fenom voegt hieraan iets toe, als Critical Friend, door vanuit een waarderend kader te werken. We ondersteunen je door te kijken vanuit diverse perspectieven, gericht op een krachtig toekomstbeeld. We stellen provocatieve vragen en helpen je gebruik te maken van je eigen kwaliteiten en je organisatiekwaliteiten.

Meer weten? vraag het
Michael Oppatja 06 14 79 42 09 m.oppatja@fenom.nl
Meer weten? vraag het
Rob Hanse 06 24 88 21 52 r.hanse@fenom.nl