Coaching

Mensen in ontwikkeling brengen door tijdens coachingsessies te kijken wat de krachten zijn en hierop verder te bouwen, dat is wat Fenom doet. Geslaagde momenten worden besproken en samen wordt vervolgens de toekomstige praktijk verbeeld en concreet vormgegeven. Door onze begeleiding, advies en training en heeft dit duurzame ontwikkeling als resultaat.

Coaching is in elke laag van de organisatie mogelijk. Fenom kan bijvoorbeeld de ondersteuning bieden om coördinatoren of het middenkader een krachtig element in de organisatie te laten zijn, afgestemd op wensen en mogelijkheden. Fenom coacht ook schoolleiders die een ontwikkelbehoefte voelen. Op basis van waarderend onderzoek brengen we de drijfveren en het verlangen van de schoolleider in beeld. Dit biedt het perspectief om vanuit de eigen kwaliteit en identiteit te kijken naar de parels en puzzels in zijn werk. Door onze nieuwsgierige houding, ervaring als schoolleider en invoelend vermogen zijn wij in staat om via een diversiteit aan werkvormen te coachen.

Beeldcoaching

Professionaliseren in de praktijk op een positieve bekrachtigende manier? Werken met beelden maakt coaching snel en krachtig. Beeldcoaching met een waarderend kader is erachter komen wat je goed kunt en hoe je nog beter kunt worden door te kijken naar beelden uit je eigen praktijk. Alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. Door een toekomstbeeld te schetsen kijken we welke stap genomen kan worden om daar dichterbij dat wensbeeld te komen. Verschillende Fenomenen zijn beeldcoach: Caroline, Michael, Ruud, Marije.

Integraal personeelsbeleid (IPB)

Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij aantoont dat hij bekwaam is en hieraan blijft werken. Dit vraagt onder andere om krachtig personeelsbeleid en een veranderend bewustzijn bij werknemers en leidinggevenden. Een bewustzijn om op basis van gelijkwaardigheid gesprekken te willen en kunnen voeren vanuit gedeelde waarden en onderling vertrouwen. Fenom heeft een IPB-instrument ontwikkeld als ontwikkelings-en waarderingssysteem. Na een training aan leidinggevenden wordt de invoering van het systeem duurzaam gerealiseerd. IPB met plezier!

Mediation

Prettig met elkaar samenwerken maakt dat je met plezier naar je werk gaat. Soms loopt het vast in de samenwerking. Mensen, teams en/of bestuur kunnen niet meer samen door één deur en er ontstaan conflicten die te groot lijken om samen op te lossen. Dat is het moment waarop een derde, een gespreksleider, kan helpen om met respect voor elkaar te kijken naar een manier waarop het conflict anders benaderd kan worden. Het conflict biedt een kans tot verandering. Knelpunten lijken kleiner dan gedacht als er begrip en waardering is voor de beleving van de ander. Fenom biedt mediation (MFN-geregistreerd), een manier om met elkaar te werken aan de oplossing die beide partijen niet eerder gezien hadden.

Collegiale consultatie

Leren van en met elkaar! In onderwijsorganisaties is veel kwaliteit aanwezig, vaak verstopt bij individuele leerkrachten of bij een collega-school of afdeling die zich daar eigenlijk niet van bewust is. Fenom zorgt voor “leren van elkaar” door de kwaliteiten zichtbaar te maken en structureel te delen. Bij veel van onze trajecten vormt collegiale consultatie een onderdeel, bijvoorbeeld in de begeleiding van PLG’s en waarderende intervisie.

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces. Het vergroten van eigenaarschap van de studenten vraagt van docenten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met docenten, en vaak in samenwerking met studenten, weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Bij het vergroten van je eigen eigenaarschap stimuleert Fenom je leiderschap te nemen in de verdeling van je eigen werk. Prioriteren en keuzes maken geven je het gevoel van invloed op je eigen werkdruk.

Wil je het eigenaarschap van je team vergroten? Bekijk anders organiseren eens!

Critical Friend

Iedereen kent de behoefte om te sparren, waar je ook werkt binnen een organisatie. Fenom voegt hieraan iets toe, als Critical Friend, door vanuit een waarderend kader te werken. We ondersteunen je door te kijken vanuit diverse perspectieven, gericht op een krachtig toekomstbeeld. We stellen provocatieve vragen en helpen je gebruik te maken van je eigen kwaliteiten en je organisatiekwaliteiten.

Waarderend Leiderschap

Wil je je ontwikkelen in jouw leidinggevende rol en een leiderschapsstijl ontwikkelen die uitgaat van onderzoek naar de krachten in je organisatie? Met een training ‘waarderend leidinggeven’ krijg je kennis over de sleutelprincipes en de vijf fasen van Waarderend Onderzoek om deze direct in te zetten binnen je eigen organisatie. Samen met andere leidinggevende oefenen je met waarderende gespreksvoering om je eigen beeld van een waarderend leider te vormen en je eigen organisatie waarderend te onderzoeken.

Geïnteresseerd? Klik hier om je aan te melden voor de training Waarderend Leidinggeven.

Meer weten?

Vraag het


Meer weten?

Vraag het Rob Hanse

06 24 88 21 52
r.hanse@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Hannie Doornbos

06 28 02 77 48
h.doornbos@fenom.nl