21st century skills

De 21eeuwse vaardigheden van leerlingen vergroten? Werken aan 21st century skills door binnen huidige lessen andere doelen te stellen… Fenom zorgt ervoor dat docenten de ontwikkeling van 21st century skills integreren in de lessen waarbij didactische vaardigheden aangeleerd worden. Hierdoor hoeven docenten geen extra lessen te geven, maar verrijken zij hun huidige lessen. Door hier structureel in te investeren, wordt het talent van leerlingen optimaal ontplooid.

Executieve functies

Wil je zowel aandacht hebben voor de vaardigheden van leerlingen als voor de cognitieve ontwikkeling? Verzeker dat de docenten zich bewust zijn van het belang van executieve functies! Fenom zorgt ervoor dat docenten hun groep in kaart kunnen brengen en dat docenten competent zijn om executieve functies binnen de reguliere lessen bij leerlingen te stimuleren en versterken. Het geleerde wordt meteen in de praktijk gebracht zodat er leerzame en praktijkgerichte momenten ontstaan in de klas en in de school.

Geïnteresseerd? Klik hier om je aan te melden voor de training Executieve functies.

Anders Organiseren

Hoe worden de verantwoordelijkheden door het hart van de organisatie gedragen? Hoe wordt het volledige team eigenaar van de taken die we als organisatie met elkaar te doen hebben? Anders organiseren is een onderzoek met het team naar een structuur waarin elk teamlid vanuit zijn kracht en plezier kan werken met collega’s aan de taken die gedaan moeten worden. Dit leidt tot een duurzame organisatie en kwaliteitsontwikkeling. Via de SCRUM-methode en korte bijeenkomsten wordt er in minder tijd meer gerealiseerd en plezier ervaren. Fenom ondersteunt bij het onderzoek en het opstarten van de structuur.

Gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd leren komen leersituaties tegemoet aan individuele leerlingen en zijn leersituaties efficiënt georganiseerd. Dit is vaak een uitdaging! Het invoeren van een portfolio voor leerlingen, het organiseren van onderwijs met verschillende instructiemomenten of het loslaten van methodes en thematisch werken… Fenom zorgt ervoor dat dit verloopt zoals de school het wil. Door goed te luisteren naar de wensen van de ontwikkeling en een ontwikkelingsplan passend bij de school te maken zorgt Fenom ervoor dat er een teamgedragen ontwikkeling op gang komt. Hierbij wordt elke keer gekeken wat de volgende logische en haalbare stap is.

Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Fenom zorgt ervoor dat docenten enthousiast gezamenlijk en gedifferentieerd coöperatief leren kunnen inzetten binnen de school. Door de werkvormen zelf te ervaren en ze in te zetten binnen de klassen met de juiste focus voor uw school, zullen docenten in staat zijn om met de leerlingen actief en gezamenlijk fantastische resultaten behalen!

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces.

Het vergroten van eigenaarschap van de studenten vraagt van docenten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met docenten, en vaak in samenwerking met studenten, weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Bij het vergroten van je eigen eigenaarschap stimuleert Fenom je leiderschap te nemen in de verdeling van je eigen werk. Prioriteren en keuzes maken geven je het gevoel van invloed op je eigen werkdruk.

Wil je het eigenaarschap van je team vergroten? Bekijk anders organiseren eens.

Meer weten?

Vraag het Lotte Rakers

06 46 88 70 88
l.rakers@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Nico van der Velden

06 24 70 08 53
n.vdvelden@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Hannie Doornbos

06 28 02 77 48
h.doornbos@fenom.nl