home
Voorschoolse Educatie
Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten enthousiast gezamenlijk en gedifferentieerd coöperatief leren kunnen inzetten binnen de school. Door de werkvormen zelf te ervaren en ze in te zetten binnen de klassen met de juiste focus voor uw school, zullen leerkrachten in staat zijn om met de leerlingen actief en gezamenlijk fantastische resultaten behalen!

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces. Dat vraagt van leerkrachten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met leerkrachten en vaak in samenwerking met leerlingen weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Meer weten? vraag het
Michael Oppatja 06 14 79 42 09 m.oppatja@fenom.nl
Meer weten? vraag het
Ruud Barnhoorn 06 28 86 82 81 r.barnhoorn@fenom.nl