Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten enthousiast gezamenlijk en gedifferentieerd coöperatief leren kunnen inzetten binnen de school. Door de werkvormen zelf te ervaren en ze in te zetten binnen de klassen met de juiste focus voor uw school, zullen leerkrachten in staat zijn om met de leerlingen actief en gezamenlijk fantastische resultaten behalen! 

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces.  

Het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen vraagt van leerkrachten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met leerkrachten en vaak in samenwerking met leerlingen weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen. 

Bij het vergroten van je eigen eigenaarschap stimuleert Fenom je leiderschap te nemen in de verdeling van je eigen werk. Prioriteren en keuzes maken geven je het gevoel van invloed op je eigen werkdruk. 

Wil je het eigenaarschap van je team vergroten? Bekijk anders organiseren eens. 

Onderzoekend en ontdekkend leren

Fenom helpt je onderzoekend en ontdekkend leren te integreren in je onderwijsaanbod. Samen met je team kijkt Fenom naar welke aanpassingen in werkwijze passen bij jullie leerlingpopulatie en welke werkvormen en methodes je daarvoor kunt inzetten. We bereiden je team voor op deze nieuwe werkwijze en gaan samen met leerkrachten op zoek naar antwoorden op hun persoonlijke ontwikkelvragen.

Meer weten?

Vraag het


Meer weten?

Vraag het Ruud Barnhoorn

06 28 86 82 81
r.barnhoorn@fenom.nl