home
21st century skills

Werken aan 21st century skills door binnen huidige lessen andere doelen te stellen… Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten tijdens de lessen waarbij didactische vaardigheden aangeleerd worden ook aandacht is voor de ontwikkeling van 21st century skills bij leerlingen. Hierdoor hoeven leerkrachten geen extra lessen te geven, maar verrijken zij hun huidige lessen. Door hier structureel in te investeren, wordt het talent van leerlingen optimaal ontplooid.

Executieve functies

Hoe fantastisch is het als er gepersonaliseerde vragen gesteld kunnen worden aan leerlingen en zij hun eigen ontwikkelingsproces kunnen ervaren?! Door de klas in kaart te brengen is het voor leerkrachten duidelijk welke vaardigheden leerlingen nog aan moeten leren en waar de talenten van de leerlingen liggen. Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten hun groep in kaart kunnen brengen en dat leerkrachten competent zijn om executieve functies bij leerlingen te versterken.

Unitonderwijs/Slimfit

Toekomstgericht onderwijs vraagt soms om een organisatorische verandering binnen de school. Werken in ‘units’ of ‘clustergroepen’ komt op steeds meer scholen voor. Naast het ontwikkelen en begeleiden van een passende organisatorische verandering zorgt Fenom ervoor dat leerkrachten zich competent voelen in de nieuwe manier van werken.

Gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd leren komen leersituaties tegemoet aan individuele leerlingen en zijn leersituaties efficiënt georganiseerd. Dit is vaak een uitdaging! Het invoeren van een portfolio voor leerlingen, het organiseren van onderwijs met verschillende instructiemomenten of het loslaten van methodes en thematisch werken… Fenom zorgt ervoor dat dit verloopt zoals jullie willen. Door goed te luisteren naar de wensen van de ontwikkeling en een ontwikkelingsplan passend bij de school te maken zorgt Fenom ervoor dat er een teamgedragen ontwikkeling op gang komt. Hierbij wordt elke keer gekeken wat de volgende logische en haalbare stap is.

Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten enthousiast gezamenlijk en gedifferentieerd coöperatief leren kunnen inzetten binnen de school. Door de werkvormen zelf te ervaren en ze in te zetten binnen de klassen met de juiste focus voor uw school, zullen leerkrachten in staat zijn om met de leerlingen actief en gezamenlijk fantastische resultaten behalen!

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces. Dat vraagt van leerkrachten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met leerkrachten en vaak in samenwerking met leerlingen weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Meer weten? vraag het
Mariena Wijnholds 06 14 51 08 80 m.wijnholds@fenom.nl