21st century skills

De 21e-eeuwse vaardigheden van de leerlingen vergoten? Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden door binnen huidige lessen andere doelen te stellen… Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten tijdens de lessen waarbij didactische vaardigheden aangeleerd worden ook aandacht is voor de ontwikkeling van 21st century skills bij leerlingen. Hierdoor hoeven leerkrachten geen extra lessen te geven, maar verrijken zij hun huidige lessen. Door hier structureel in te investeren, wordt het talent van leerlingen optimaal ontplooid. Fenom investeert graag met jou in deze vaardigheden, onder andere door het samenwerken met Blink.

Executieve functies

Wil je zowel aandacht hebben voor de vaardigheden van leerlingen als voor de cognitieve ontwikkeling? Verzeker dat de leerkrachten zich bewust zijn van het belang van executieve functies! Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten hun groep in kaart kunnen brengen en dat leerkrachten competent zijn om executieve functies binnen de reguliere lessen bij leerlingen te stimuleren en versterken. Het geleerde wordt meteen in de praktijk gebracht zodat er leerzame en praktijkgerichte momenten ontstaan in de klas en in de school.

Geïnteresseerd? Klik hier om je aan te melden voor de training Executieve functies.

Gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd leren komen leersituaties tegemoet aan individuele leerlingen en zijn leersituaties efficiënt georganiseerd. Dit is vaak een uitdaging! Het invoeren van een portfolio voor leerlingen, het organiseren van onderwijs met verschillende instructiemomenten of het loslaten van methodes en thematisch werken… Fenom zorgt ervoor dat dit verloopt zoals jullie willen. Door goed te luisteren naar de wensen van de ontwikkeling en een ontwikkelingsplan passend bij de school te maken zorgt Fenom ervoor dat er een teamgedragen ontwikkeling op gang komt. Hierbij wordt elke keer gekeken wat de volgende logische en haalbare stap is.

Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Fenom zorgt ervoor dat leerkrachten enthousiast gezamenlijk en gedifferentieerd coöperatief leren kunnen inzetten binnen de school. Door de werkvormen zelf te ervaren en ze in te zetten binnen de klassen met de juiste focus voor uw school, zullen leerkrachten in staat zijn om met de leerlingen actief en gezamenlijk fantastische resultaten behalen! 

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces.  

Het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen vraagt van leerkrachten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met leerkrachten en vaak in samenwerking met leerlingen weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen. 

Bij het vergroten van je eigen eigenaarschap stimuleert Fenom je leiderschap te nemen in de verdeling van je eigen werk. Prioriteren en keuzes maken geven je het gevoel van invloed op je eigen werkdruk. 

Wil je het eigenaarschap van je team vergroten? Bekijk anders organiseren eens. 

Onderzoekend en ontdekkend leren

Geïntegreerd zaakvakonderwijs aanbieden met meer werkvormen dan alleen begrijpend lezen? Fenom helpt je onderzoekend en ontdekkend leren te integreren in je onderwijsaanbod. Samen met je team kijkt Fenom naar welke aanpassingen in werkwijze passen bij jullie leerlingpopulatie en welke werkvormen en methodes je daarvoor kunt inzetten. We bereiden je team voor op deze nieuwe werkwijze en gaan samen met leerkrachten op zoek naar antwoorden op hun persoonlijke ontwikkelvragen, onder andere in samenwerking met Blink.   

Leesonderwijs met Blink

Je zaakvakonderwijs integreren met je leesonderwijs? Lezen niet meer opknippen maar alle vormen van lezen in een methode? Blink Lezen maakt kinderen opnieuw enthousiast om te gaan lezen. Fenom verzorgt voor Blink Lezen implementatietrainingen en denkt graag met je mee over hoe je het leesonderwijs op jouw school weer een boost kunt geven.

Meer weten?

Vraag het Lotte Rakers

06 46 88 70 88
l.rakers@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Hannie Doornbos

06 28 02 77 48
h.doornbos@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Tom Snelting

06 43 07 65 43
t.snelting@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het