home
Executieve functies

Hoe fantastisch is het als er gepersonaliseerde vragen gesteld kunnen worden aan leerlingen en zij hun eigen ontwikkelingsproces kunnen ervaren?! Door de klas in kaart te brengen is het voor docenten duidelijk welke vaardigheden studenten nog aan moeten leren en waar de talenten van de studenten liggen. Fenom zorgt ervoor dat docenten hun groep in kaart kunnen brengen en dat leerkrachten competent zijn om executieve functies bij studenten te versterken.

Gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd leren komen leersituaties tegemoet aan individuele studenten en zijn leersituaties efficiënt georganiseerd. Dit is vaak een uitdaging! Het invoeren van een portfolio voor studenten, het organiseren van onderwijs met verschillende instructiemomenten of het loslaten van methodes en thematisch werken… Fenom zorgt ervoor dat dit verloopt zoals jullie willen. Door goed te luisteren naar de wensen van de ontwikkeling en een ontwikkelingsplan passend bij de school te maken zorgt Fenom ervoor dat er een teamgedragen ontwikkeling op gang komt. Hierbij wordt elke keer gekeken wat de volgende logische en haalbare stap is.

Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Fenom zorgt ervoor dat docenten enthousiast gezamenlijk en gedifferentieerd coöperatief leren kunnen inzetten binnen de school. Door de werkvormen zelf te ervaren en ze in te zetten binnen de klassen met de juiste focus voor uw school, zullen docenten in staat zijn om met de studenten actief en gezamenlijk fantastische resultaten behalen!

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces. Dat vraagt van docenten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met docenten, en vaak in samenwerking met studenten, weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Meer weten? vraag het
Franka Jonker 06 14 79 38 55 f.jonker@fenom.nl
Meer weten? vraag het
Mariena Wijnholds 06 14 51 08 80 m.wijnholds@fenom.nl