Schoolweging, schoolambities, zicht op ontwikkeling en dan…?

‘Hebben we zicht op ontwikkeling in onze school? Op school-, groeps- en leerlingniveau?’ ‘We vinden het een uitdaging om een goede schoolambitie te formuleren, die past bij onze populatie.’ ‘Wat betekent de schoolambitie dan voor het aanbod in de school, de klas en de individuele leerling?’ ‘Welke cruciale leerdoelen moeten de kinderen dan bereiken?’ ‘Hebben we als school voldoende didactische vaardigheden in huis om dit aanbod ook goed vorm te geven?’ ‘Welke doelen stel je voor kinderen met een eigen leerlijn?’ ‘Welke leerroute volgen deze kinderen?’

Deze vragen en opmerkingen en nog allerlei andere varianten hierop, hoor ik geregeld op scholen, bij directeuren, IB’ers en leerkrachten. Samen met een aantal Fenom collega’s begeleid ik scholen om op deze vragen een antwoord te vinden. Vanuit onze kennis en ervaring op school en bestuursniveau, ondersteunen, begeleiden en coachen wij op verschillende lagen in de organisatie.

Hierbij zetten we graag de tool van FocusPO in die momenteel een uitbreiding en update krijgt. Deze heldere overzichten helpen om vorm en inhoud te geven aan Opbrengstgericht Passend Onderwijs in je school.

Vanaf het najaar 2020 is het ook mogelijk om via Fenom aan deze Masterclass in de omgeving van Haarlem deel te nemen. Een trainer van Focus PO geeft de training. Daarbij ben ik of één van mijn collega’s aanwezig om n.a.v. de nieuwe inzichten, ter plekke met de deelnemende scholen in gesprek te gaan. Wat betekenen deze inzichten voor jullie schoolontwikkeling? Wanneer Fenom verdere ondersteuning in de school verzorgt, sluiten we dan al aan bij een goed startpunt.

Interesse?

Neem dan contact op met mij via LinkedIn of mail naar c.erkens@fenom.nl Voor meer informatie over FocusPO kijk op https://www.masterclassopo.nl/.