home

Samenwerken, eigenaarschap en kruisbestuiving

Er wordt veel samengewerkt in alle lagen van het onderwijs. Door leerlingen- studenten- collega’s- teams. Waarom doen we dat? Wat levert samenwerken op? Voor wie?

Werken aan gezamenlijke doelen bevordert eigenaarschap, verbondenheid, breed gedragen processen en besluiten. We brengen elkaar op een hoger plan, geven en ontvangen feedback en leveren betere prestaties dan wanneer alleen wordt gewerkt. Zou je denken….

Een eerlijke docente zei me dat ze liever vijf dan dertig opdrachten nakeek. Het resultaat van de samenwerkingsopdrachten vond ze tegenvallen: de kwaliteit verschilde onderling niet veel en het niveau was gemiddeld. Een leerling zei dat samenwerken vooral onderling ‘gedoe’ opleverde. En hij had een tip: zorg dat je niet degene bent die alle bijdragen samenvoegt tot één presentatie, want dan moet je op het allerlaatste moment (lees ’s avonds) nog heel veel doen.

Ik onderschrijf wat de docente en leerling vertellen. In de praktijk worden de bijdragen vlak voor de deadline ingeleverd. En eerlijk gezegd wordt vaak vlak voor de deadline gestart met de opdracht. Er is immers tijd genoeg! Die dan toch te kort blijkt om het beste dat je in huis hebt aan te leveren.

Van samenwerken met het doel eigenaarschap, verbondenheid en kwaliteit te creëren is nauwelijks sprake. We presteren niet beter omdat we dat in het proces niet organiseren. Wel stellen we een gezamenlijk doel vast, we organiseren taken, herinneren tijdig aan de deadline en daar blijft het bij.

Er wordt vooral tegelijkertijd gewerkt. Het eindproduct bestaat uit onderdelen die bijdragen aan het doel. Fijn! Wel jammer dat we geen gebruik maken van elkaars talenten. Ook jammer dat de gewenste samenhang, waardoor je komt tot hoogwaardige en breed gedragen resultaten, niet erg uit de verf komt. Niet zo verwonderlijk: die kruisbestuiving hebben we immers niet georganiseerd. Wanneer je samenwerkt en elkaar wilt stimuleren om tot een uitstekende prestatie te komen moet je dat organiseren. Dat geldt voor teams, leerlingen, studenten, collega’s.

Het proces van samenwerken moet worden gemanaged. Vooraf, tussentijds en aan het eind van het proces. Telkens moet je sparren over de gezamenlijke focus, zodat je elkaar kunt versterken. Dat vraagt moed, respect, openheid en commitment. Die momenten moet je serieus nemen en plannen. Alleen op die manier kom je samen tot een prestatie die je in je eentje niet had kunnen leveren. Het proces van samenwerken moet je managen. En aanleren! Wanneer we dat niet doen wordt er vooral naast en niet met elkaar gewerkt. Dat eerste kunnen we al, dat tweede gaan we leren!

Bij Fenom hebben we ideeën over hoe je dat kunt doen.                                 Nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op. Ook wij werken graag samen…

Meer weten? vraag het
Mariena Wijnholds 06 14 51 08 80 m.wijnholds@fenom.nl