home

Over Fenom

“Vanuit de kernwaarde plezier mobiliseert Fenom ontwikkelkracht bij mensen en organisaties met duurzame ontwikkeling als resultaat”, is onze missie.

Als je bij Fenom werkt heb je plezier. Dat is een uitgangspunt en tegelijkertijd een belofte, aan onszelf en aan onze klanten. Eigenlijk is plezier hebben voor ons een vertaling van betekenisvol zijn in de trajecten die we uitvoeren. Betekenisvol betekent voor onze klanten een herkenbare toegevoegde waarde.

Fenom is afgeleid van de filosofische methode ‘fenomenologie’. Een belangrijk kenmerk van de fenomenologie is dat het de studie van de leefwereld is, zoals we die direct ervaren.

Dat is de reden dat we bij voorkeur aansluiten bij de praktijk-‘leefwereld’ van onze klanten en van daaruit een waarderend onderzoek doen naar de gewenste situatie. Wij ervaren in onze dagelijkse praktijk dat dit de ingezette ontwikkelingen duurzaam maakt.

Sinds 2022 is Fenom Ontwikkelkracht onderdeel van B&T.

Meer weten? vraag het
Jeroen van Huizen 06 14 42 98 85 j.vanhuizen@fenom.nl