home

Over Fenom – Zorg

Cliënt centraal
Zorg gaat over mensen. De cliënt staat daarin in beginsel altijd centraal. Wat levert goede zorg uiteindelijk zichtbaar voor hem of haar op? De daadwerkelijke invulling van kwaliteitszorg levert in de praktijk nog wel eens de nodige vraagstukken op. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij trajecten waar wij bij betrokken zijn.

Betekenisvol
Wat wij doen staat ten dienste van de behoeften van de betrokkenen bij het traject. Hierbij denken we zowel aan de cliënt, diens naasten, als aan de professional. Dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij de begeleiding van professionals binnen zorginstellingen. Wij leveren geen kant en klaar product, maar zijn altijd met alle betrokkenen op zoek naar de betekenisvolle vraag die de basis vormt voor ontwikkeling.

Praktisch
Naast theoretische kennis hebben werknemers vaak vooral behoefte aan praktische tips en ondersteuning bij het werken in de dagelijkse praktijk. Wij sluiten hierop aan, omdat we veranderingen en kwaliteitsverbetering in de dagelijkse praktijk willen terug zien.