Onze werkwijze

Fenom  werkt op waarderende wijze aan ontwikkeling en verhoging van de onderwijskwaliteit. Samen met onze opdrachtgevers onderzoeken we de startsituatie en de al aanwezige kwaliteiten. Op basis daarvan schetsen wij een lonkend perspectief. We bekijken hoe dit lonkend perspectief kan worden vertaald naar een gedeelde toekomstvisie en begeleiden u bij de implementatie van deze visie.

Waarderend onderzoek

Waarderend onderzoek is een werkwijze waarbij wordt onderzocht wat wél werkt. Deze werkwijze vertrekt niet vanuit problemen, maar juist vanuit verlangen, positieve ervaringen en kwaliteiten. Starten vanuit problemen richt de aandacht op negatieve ervaringen en roept vaak weerstand op bij mensen. Starten vanuit positieve ervaringen richt de aandacht op krachten en kwaliteiten en roept zo energie en enthousiasme op.

Kind centraal

Onderwijs gaat over de ontwikkeling van kinderen. Daarom staat het kind altijd centraal in onze begeleidingstrajecten. De leidende vraag is daarom steeds: “Wat levert een traject uiteindelijk zichtbaar in de praktijk op voor het kind?”

Ontwikkelvragen

Samen met de opdrachtgever gaan we altijd op zoek naar de betekenisvolle vraag die de basis vormt voor ontwikkeling. Deze vraagt geeft richting aan onze begeleiding. We doorlopen daarvoor met de opdrachtgever vier vragen:

  1. Wat moet er worden gerealiseerd?
  2. Wat is daarvoor nodig?
  3. Wie moet daarvoor in beweging komen en weten zij dat?
  4. Wat is de eerste haalbare en energiegevende stap?

Praktisch

Naast theoretische kennis hebben onderwijsprofessionals vooral behoefte aan praktische tips en ondersteuning bij het werken in de dagelijkse praktijk. Wij willen dat veranderingen en kwaliteitsverbetering in de dagelijkse praktijk zichtbaar zijn en daarom verzorgen we praktische ondersteuning.

Systeemdenken

Door systemisch te denken richten wij ons niet op oorzaak-gevolg, maar zijn wij steeds op zoek naar de hefboom in het systeem die de gewenste verandering in gang zet. Dit levert verrassende inzichten op en bewerkstelligt duurzame verandering.

Werken met beelden

Bij een groot deel van onze opdrachten werken wij met beelden en veel van onze medewerkers zijn gecertifieerde beeldcoaches. Beeldmateriaal is helpend bij de reflectie op de praktijk en bij het visualiseren van de gewenste verandering. Het is een krachtig middel om kinderen, jongeren, professionals en organisaties in beweging te brengen.

Meer weten?

Vraag het Tom Snelting

06 43 07 65 43
t.snelting@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Jeroen van Huizen

06 14 42 98 85
j.vanhuizen@fenom.nl