Ons verhaal

Wij zijn Fenom

Ontwikkelkracht, daar staan wij voor! Wij geloven in de ontwikkeling van mensen door uit te gaan van wat er al is en aan te sluiten bij succes. Wij stellen betekenisvolle vragen en zijn nieuwsgierig naar wat er is maar niet (meteen) wordt gezegd. Op die manier komen wij tot duurzame verandering.

De naam Fenom komt van fenomenologie. De waarde van fenomenologie is dat zij de wijze waarop de mens de wereld ervaart als uitgangspunt neemt. Wij hebben reflectief aandacht voor de manieren waarop mensen de wereld ervaren, zonder uit te gaan van vooronderstellingen. Wij kijken en handelen met een waarderende en onderzoekende blik. Een zeer krachtige manier om ontwikkeling te stimuleren.

Nieuwsgierig en met open vizier verkennen en verdiepen wij de vragen van onze opdrachtgevers. Samen komen we tot inzichten en oplossingen die de ontwikkelkracht van de organisatie en de professional versterken.

Wat ons drijft

Ieder kind heeft het recht zich optimaal te ontwikkelen. Onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid spelen hierbij een cruciale rol. Wij willen van toegevoegde waarde zijn voor alle organisaties en professionals die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Onze belofte (DNA)

Wij gaan en staan voor ontwikkeling en groei vanuit een waarderend perspectief. Voor mensen en organisaties. Onze kernwaarden zijn: plezier, ontwikkelkracht, duurzaamheid en groei. Ze symboliseren wie wij (willen) zijn en vormen het fundament van onze organisatie. Deze waarden zijn het vertrekpunt voor al ons handelen.