home

Referentie Masterclass OPO

Wijnand Gijzen Onderwijsadvies, Van Hasselt Onderwijsadvies en Fenom Ontwikkelkracht spreken af samen te gaan werken op het gebied van de denk-en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs, de daaruit voorgekomen methodiek om groepsplanloos te werkenen de digitale tool Focus PO.

Veel scholen hebben sinds 2016 kennis gemaakt met het concept groepsplanloos werken. Deze werkwijze is ontwikkeld door Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt. Fenom heeft deze werkwijze omarmd en vanaf januari 2020 is het mogelijk om ook via Fenom aan deze landelijk zeer populaire Masterclass Opbrengstgericht Pas-send Onderwijs deel te nemen, verzorgd door Wijnand, Menno of een van de andere trainers.Onze adviseurs zijn zelf geschoold in deze werkwijze, zodat we jullie in de praktijk kunnen begeleiden bij vragen rondom de invoering. Per Masterclass kunnen maximaal 8 scholen deelnemen. Invoeren is succesvol wanneer schoolleider, intern begeleider, eventueel aangevuld met een talentvolle leerkracht, samen optrekken.

Inhoud: Opbrengstgericht en handelingsgericht werken, passend onderwijzen, groepsplanloos werken… En dat allemaal tegelijk invoeren in je school? Het kan! De praktijkgerichte masterclass is méér dan een serie losse cursussen.

Tijdens de masterclass…

– krijg je inzicht in hoe alle recente ontwikkelingen met elkaar zijn verbonden;

– leer je opbrengstgericht passend onderwijs concreet vormgeven aan de hand van de opbrengsten van de leerlingen in je school op een manier die voor leerkrachten behapbaar is en

– maak je een koppeling met de nieuwe schoolweging en het werken met de referentieniveaus.

Lees hier meer over Van Hasselt Onderwijsadvies.