Fenom Ontwikkelkracht op de IB-dag 2023

Op 14 maart was Fenom aanwezig op de landelijke IB-dag 2023 waarin toetsen als onderdeel van kwaliteitszorg centraal staat.

Wat versta jij onder kwaliteitszorg? Hoe zet jij toetsen in?

ONTWIKKEL. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling ontstaat door aan te sluiten bij de onderwijspraktijk en de kwaliteiten die daar al aanwezig zijn. We werken waarderend met leerkrachten, IB/KC en directeuren zodat zij leerlingen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.

KRACHT. Werken met Fenomenen brengt energie, plezier en beweging. Vanuit een ontwikkelvraag ontwerpen we samen een traject waarin we leerlingen en onderwijsprofessionals in hun kracht zetten.

Ben je op zoek naar een goede interim IB’er of wil je naar aanleiding van de LVS-toetsen aan de slag met de opbrengsten op een waarderende manier? Neem contact op met Erik Verstegen (e.verstegen@fenom.nl) of Caroline Erkens (c.erkens@fenom.nl).

Fenom is actief in het begeleiden van IB-groepen, het coachen van IB’ers en KC’ers en heeft veel ervaring met interim IB+opdrachten. Een school heeft de verantwoordelijkheid om de zorg voor leerlingen te organiseren. De realiteit is dat een goede intern begeleider soms lastig te vinden is. Fenom biedt IB+ en zet zijn kennis en expertise in ten dienste van de ambities van de onderwijsorganisatie. We sluiten aan bij wat goed is en ondersteunen bij het versterken van onderwijskundig beleid en kwaliteitsverbetering. Onze intern begeleiders zorgen gedurende de werkzaamheden ten allen tijde voor draagvlak bij het team en een goede afstemming met de opdrachtgever.

Fenom is sinds 2022 onderdeel van B&T.

Meer weten?

Vraag het Erik Verstegen

06 21 85 39 16
e.verstegen@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Caroline Erkens

06 30 26 71 75
c.erkens@fenom.nl