home

Fenom Diensten

Graag zijn wij u van dienst. Al jaar en dag zijn wij actief in de ondersteuning van de dienstverlenende sector. Onderstaand een globaal overzicht van onze werkzaamheden. Vanzelfsprekend is ons werk geen eenheidsworst. Heb je ondersteuning nodig op een bepaald vlak en de exacte vraagbehoefte staat niet in onderstaand overzicht, schroom dan niet contact met ons op te menen. Goed werk is maatwerk.

ONDERZOEK & ADVIES
ONDERZOEK & ADVIES
De dienstverlenende sector is volop in beweging. Managers en professionals hebben geregeld te maken met complexe veranderingen die vanuit de samenleving op hen afkomen. De wensen, belangen en mogelijkheden lijken daarbij soms haaks op elkaar te staan. Zoals het eerder werd georganiseerd werkt niet langer, maar wat dan wel? Waarderend…
TRAINING & COACHING
TRAINING & COACHING
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces. De coach van Fenom zet op interactieve wijze de gecoachte aan tot effectief gedrag. De focus ligt op bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor…
INTERIM MANAGEMENT
INTERIM MANAGEMENT
Op zoek naar een betrokken, resultaatgerichte leider die tijdelijk een extra dimensie aan uw organisatie kan toevoegen? Fenom biedt interim leidinggevenden die aandacht hebben voor de doelen van de uitstaande opdracht en daarnaast altijd zoeken naar mogelijkheden om de krachten en kansen van professionals in een team verder te ontwikkelen.…
TEAMONTWIKKELING
TEAMONTWIKKELING
Fenom leert een team om effectief samen te werken. Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om aandacht te geven aan deze aspecten kan teamcoaching een goede vorm zijn. Dit op verschillende niveaus;…
Fenom Producten