Intervisie

Bij intervisie leren teamleden met en van elkaar. Wij geven intervisie op een waarderende manier vorm. Dat betekent dat wij ons richten op krachten en kwaliteiten die naar voren komen in het verhaal van de inbrenger. Er wordt onderzocht hoe deze kwaliteiten kunnen worden ingezet voor ontwikkeling van de persoon en van de groep. Bij waarderende intervisie komen gezamenlijke inzichten, succesfactoren en ontwikkelmogelijkheden tot stand.

Professionele leergemeenschappen (PLG)

Hoe zorgen we ervoor dat werkgroepen meer zijn dan discussies en juist relevante resultaten, inzichten en kennis opleveren die direct toepasbaar zijn? Het organiseren van een professionele leergemeenschap onder begeleiding van Fenom gebeurt in alle lagen van organisaties. We bouwen voort op de kennis die er al is en zetten activerende werkvormen in die leiden tot gesprekken die echt bijdragen. Zodoende behalen we met de PLG doelgerichte resultaten die worden gedeeld in de organisatie. De focus is leren van en met elkaar, met als doel de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs duurzaam te verbeteren.