Ontwikkeling en innovatie

Samen met scholen denken wij na over schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie. Toekomstgericht onderwijs vraagt soms om een organisatorische verandering binnen de school. We gaan met elkaar in gesprek om de gewenste ontwikkeling in kaart te brengen en te realiseren. Naast het ontwikkelen en begeleiden van passende organisatorische verandering zorgen wij er ook voor dat leerkrachten zich competent voelen in de nieuwe manier van werken. Zo bewerkstelligen we duurzame verandering en motivatie voor de nieuwe manier van werken.

Meer weten?

Vraag het Tom Snelting

06 43 07 65 43
t.snelting@fenom.nl