Onderwijskwaliteit

Didactisch handelen

Lesgeven is een mooie uitdaging waarbij de leerkracht het verschil maakt. Goed didactisch handelen, en daarmee onderwijskwaliteit, wordt deels bepaald door het volgen van een effectief instructiemodel. Het is vervolgens de leerkracht die bepaalt wat nodig is om kennis, vaardigheden en inzichten op de juiste manier over te brengen. Wij geven trainingen en begeleiden leerkrachten in de praktijk bij het ontwikkelen van het didactisch handelen.

Pedagogisch handelen

Sociale veiligheid bevorderen en omgaan met bepaald gedrag is niet altijd makkelijk. Om een veilig schoolklimaat te creëren is het belangrijk te investeren in het pedagogisch klimaat van de school en het pedagogisch handelen van alle betrokkenen. Wij brengen het pedagogisch handelen in beeld en bieden scholen en leerkrachten handvatten om een pedagogische kwaliteitsslag te maken. Ook zijn we Vreedzame Schooltrainer.

Planmatig differentiëren

Goed lesgeven betekent ook omgaan met verschillen binnen de groep. Dit kan door lesmethodes in te zetten als middel (en niet als doel) voor optimale ontwikkeling voor alle leerlingen. Wij begeleiden scholen en leerkrachten om planmatig te differentiëren om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. We leren leerkrachten hoe ze leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften kunnen clusteren.

Coöperatief leren

Optimale differentiatie, samenwerken en een grote betrokkenheid worden bereikt door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Wij begeleiden scholen bij implementatie en versterking van gedifferentieerd coöperatief leren.

Eigenaarschap

Het vergroten van eigenaarschap vraagt om een goede balans tussen sturing geven en ruimte laten. Wij begeleiden scholen bij het vergroten van eigenaarschap en het vinden van de juiste balans daarin. Wij werken aan eigenaarschap bij leerlingen, maar ook aan eigenaarschap binnen het team, zodat de onderwijskwaliteit vergroot wordt.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Onderzoekend en ontdekkend leren gaat uit van de open en nieuwsgierige houding van kinderen. We begeleiden scholen bij de implementatie van onderzoekend en ontdekkend leren en begeleiden leerkrachten bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We denken mee met scholen die op een andere manier de ontwikkeling van hun leerlingen willen volgen.

Executieve functies

Naast cognitieve ontwikkeling is het van belangrijk dat leerlingen executieve functies ontwikkelen. Wij begeleiden teams en individuele leerkrachten om zicht te krijgen op de executieve functies van hun leerlingen. We geven trainingen en bieden begeleiding zodat leerkrachten competent zijn om executieve functies bij hun leerlingen te versterken binnen de reguliere lessen. Het geleerde wordt direct in de praktijk gebracht zodat er leerzame momenten ontstaan in de klas en in de school.

Gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd leren komen de leersituaties tegemoet aan de leerbehoeften van individuele leerlingen. De inrichting en begeleiding hiervan is vaak een uitdaging, bijvoorbeeld bij het werken met verschillende niveaus, instructiemomenten of kindgesprekken. Wij begeleiden scholen bij het vormgeven van gepersonaliseerd  leren door aan te sluiten bij de gewenste ontwikkeling.

Cyclisch werken zonder groepsplan

Groepsplanloos werken vereist een goede analyse van de schoolpopulatie, de groep en de individuele leerling. Er is een praktische en doelgerichte lesplanning nodig die ruimte geeft aan differentiatie. Wij begeleiden scholen die cyclisch willen werken om de onderwijskwaliteit te vergroten. Dit maakt het werken met groepsplannen overbodig en vergroot het zicht op de ontwikkeling van leerlingen.

Meer weten?

Vraag het Hannie Doornbos

06 28 02 77 48
h.doornbos@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Caroline Erkens

06 30 26 71 75
c.erkens@fenom.nl
Meer weten?

Vraag het Marieke Brouwer

06 52 25 56 03
m.brouwer@fenom.nl