Visie

Visie en werkwijze

Het leren van kinderen is een natuurlijk proces. Die leeromgeving is alleen stimulerend als deze voor kinderen betekenisvol is. Het primaire proces staat centraal.
Leerkrachten creëren hierbij een stimulerende en betekenisvolle leeromgeving voor kinderen, waarbinnen de ontwikkeling zo optimaal mogelijk kan verlopen. Ontwikkeling wordt zichtbaar bij kinderen die initiatief nemen, creatief zijn en vertrouwen en plezier hebben. Om dit te bereiken is het van belang dat kinderen binnen een betekenisvolle leeromgeving kunnen aansluiten bij dat wat lukt en zo succeservaringen opdoen.
FENOM onderwijsdiensten bewijst in de praktijk, zichtbaar en blijvend, dat een visie en werkwijze alleen wat waard zijn als deze worden waargemaakt. Onze visie op leren is daarom tevens onze wijze van samenwerken met klanten onder het motto: "practice what you preach".


Betekenisvolle leeractiviteiten

Succesvol leren kan alleen als betekenisvolle activiteiten worden aangeboden. Zo'n activiteit kan voor elk kind en in elke situatie iets anders zijn. Het is dus van belang de individuele aansluiting bij elk kind te vinden. Dat vraagt een goede analyse van elke leersituatie, een goede observatie van kinderen door de leerkracht en optimale faciliteiten voor de school. Dit zijn de doorslaggevende voorwaarden voor betekenisvolle leeractiviteiten. FENOM onderwijsdiensten adviseert en begeleidt leerkrachten en management hierbij.


Praktijkgericht

Betekenisvol leren ontstaat alleen in de praktijk. In het onderwijs doen zich voor elke leerkracht, voor elke directeur vele cruciale momenten voor waarbij keuzes worden gemaakt die kinderen succesvol kunnen maken of niet. Het gaat hierbij om de interactie tussen leerkracht en kinderen, de toepassing van nieuwe ideeën en plannen, de samenwerking met collega's, de bereidheid om op een andere wijze te gaan werken. Het zijn voorbeelden van praktijksituaties waarbij keuzes in gedrag vanuit een duidelijke visie gemaakt worden. Praktijkgerichte begeleiding in "meedenken en meedoen" is de meest effectieve wijze van werken aan een optimale leeromgeving voor kinderen. FENOM onderwijsdiensten is succesvol gebleken door zijn begeleiding en coaching in de school, met de kinderen, in het leslokaal en met de leerkracht en directeur in de dagelijkse praktijk.

'Passend Onderwijs'

Standaard lesmethodes en standaard oplossingen sluiten vaak niet aan en bieden niet de zichtbare successen. De kunst is om met bestaande én nieuwe lesmethodes aansluiting te zoeken bij de diversiteit van kinderen en de specifieke en op maat ontwikkelde schoolvisie en missie. De persoonlijke leervraag van leerkrachten is hierbij altijd uitgangspunt. Wat betekent deze leervraag voor het handelingsrepertoire van de individuele leerkracht. Een ideaalplaatje stuurt vaak aan op vooraf gewenste keuzes, terwijl de weg er naar toe ook via zijpaden kan verlopen. Daarom is maatwerk de enige en beste vorm van onze begeleiding en dienstverlening. FENOM onderwijsdiensten voert zijn begeleiding altijd samen met de klant uit en kiest hierbij voor specifiek ontwikkelde en uit te voeren trajecten. Een goed beeld van de beginsituatie is van groot belang naast een constante terugkoppeling gedurende trajecten. Alleen dan blijft begeleiding van leerkrachten en scholen betekenisvol,dus succesvol.