Portfolio > Verbeteraanpak Amsterdam


Verbeteraanpak Amsterdam

De Verbeteraanpak is een intensief kwaliteitstraject waarin scholen twee jaar lang al hun pijlen richten op systematische en duurzame kwaliteitsverbetering van hun onderwijs.
Ook de Sint Catharinaschool besloot deel te nemen aan dit traject. Samen met Fenom werd de verbeteraanpak opgesteld.

 

Een positieve ervaring uit het verleden was voor directeur Roger Baggen de reden om Fenom bij dit proces te betrekken. 

"Het schrijven van de verbeteraanpak was een complexe opdracht en ik had behoefte om met anderen te brainstormen over de inhoud van de aanpak. In de vakantie hebben we toen met Fenom afgesproken om samen om de tafel te gaan zitten."

 

"Het is goed om te merken dat leerkrachten, sinds de start van dit traject, steeds meer op een professionele wijze met elkaar in gesprek zijn over de kwaliteit van hun onderwijs. Ze hebben duidelijker voor ogen wat er nodig is om te zorgen voor een goed onderwijsaanbod." 

 

Ik ben echt tevreden over de bijdrage van Fenom, onder andere door de klassenbezoeken. Het lukt Fenom om te zorgen voor een goede combinatie tussen de begeleider en de leerkracht. Er is een klik die niet vanzelfsprekend is en dat vind ik als directeur van de school van belang."


Kernwaarden die herkenbaar terugkomen in dit traject zijn volgens de directeur:

  • deskundigheid: een voorwaarde voor leerkrachten om ondersteuning en adviezen te accepteren
  • flexibiliteit: er kunnen snel afspraken gemaakt worden als het nodig is
  • creativiteit: de beeldende activiteit met de vouwles tijdens onze studieochtend over het directe instructiemodel, was daar een mooi voorbeeld van. 

 


 


Terug naar overzicht