Portfolio > Planmatig Differentiëren


Planmatig Differentiëren

Vrij regelmatig krijgen we vragen van scholen die door de bomen het bos niet meer zien vanwege de overvloed aan handelingsplannen. Zo ook Bs De Meer uit Haarlem. Nadat we in eerste instantie met de Ibers en daarna het het gehele team eens kritisch door de stapel handelingsplan heen zijn gegaan, kwamen we al snel tot de conclusie dat men hier in een visieuse cirkel terecht was gekomen van toetsen, opstellen van handelingsplannen, toetsen, opstellen handelingsplannen, etc etc. Door hat aantal handelingsplannen terug te brengen naar een beperkt, doch crusiaal aantal, ontstond er voor de leerkrachten weer tijd om zich te richten op het reguliere onderwijs. Via een structuur van planmatig differentiëren zijn de leerkrachten op basis van de uitkomsten van de methode gebonden toetsen, nagekeken werk en observatie differentiatieplannen gaan maken (formats zijn GRATIS te downloaden via PRODUCTEN). De hieruit voortvloeiend acties worden aan de instructietafel uitgevoerd en dit is wat de leerkrachten zeggen;

  • We hebben ons vak terug gekregen......
  • Ik hoorde de kwartjes vallen......
  • Ze snappen het en ik zie de vreugde die dit bij de kinderen oplevert.....

 

Voor verdere informatie over dit traject kunt u contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw Lucie Vos. 023-5337374


Terug naar overzicht