Portfolio > Handelingsgericht Werken en 1 zorgroute


Handelingsgericht Werken en 1 zorgroute

Op CBS De Pelikaan in Putten heeft Fenom als logisch vervolg op het rekenverbeter traject met het team de stap naar Handelingsgericht Werken gemaakt. Hoe gaan we om met leerlijnen en cruciale momenten daarin en hoe kunnen we als leerkrachten werken met stimulerende en bedreigende factoren in de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten ervaren nu dat hun eigen didactisch handelen, klassenmanagement en het volgen van het Actieve Directe Instructie model hierbij mooi samenvallen.Hiermee wordt het steeds meer mogelijk om kleine groepen kinderen op maat te ondersteunen en te begeleiden.


Terug naar overzicht