Portfolio > Rekenpilot De Dorpsbeuk


Rekenpilot De Dorpsbeuk

In 2009 startte Fenom met een rekenverbetertrajekt op OBS De Dorpsbeuk. De rekenresultaten bleven achter en waren en punt van zorg voor de school. Samen met de schoolleiding en het team hebben we een verbetertrajekt ontworpen voor 2 jaar. Naast inhoudelijke vergaderingen over rekendidactiek, leerlijnen en cruciale momenten en instructievaardigheden bij leerkrachten hebben we de school begeleid bij het zoeken naar een nieuwe methode. Alle leerkrachten zijn middels klassenbezoeken gecoacht. Fenom heeft deze ontwikkelingen van elke leerkracht vastge;egd in een portfolio. In juni 2011 hebben we het trajekt afgesloten. De school heeft voor een nieuwe methode gekozen en de rekenopbrengsten zijn aanzienlijk verbeterd. De inspectie heeft de school inmiddels code groen gegeven.


Terug naar overzicht