Portfolio > Sociaal pedagogisch klimaat


Sociaal pedagogisch klimaat

De 8e Montessorischool in Amsterdam heeft het afgelopen jaar samen met Fenom een 2 daagse georganiseerd, waarbij het Sociaal Pedagogisch klimaat binnen de school centraal stond. Hierbij is uitgegaan van het bestaande pestprotocol en de uitgangspunten sociaal gedrag van de school. Hoe gaan we met elkaar om en wat doen we bij grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de 2 daagse heeft Fenom verschillende workshops aangeboden.

 Hierbij is gewerkt aan: - Agressie en geweld

                                 - Pesten

                                 - Zelfvertrouwen en weerbaarheid

                                 - Inleven in de ander

Naar aanleiding van deze 2 daagse heeft de school  een werkgroep geformeerd, die een vervolgprojekt binnen de school organiseert, waarbij kinderen, ouders en leerkrachten betrokken worden. Het onderwerp staat hoog op de agenda en alle betrokkenen dragen gezamenlijk bij aan een gezond Sociaal Pedagogisch klimaat op de school.


Terug naar overzicht