Portfolio


Verbeteraanpak Amsterdam

De Verbeteraanpak is een intensief kwaliteitstraject waarin scholen twee jaar lang al hun pijlen richten op systematische en duurzame kwaliteitsverbetering van hun onderwijs.
Ook de Sint Catharinaschool besloot deel te nemen ..
Lees meer >

Vreedzame school

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en..
Lees meer >

Handelingsgericht Werken en 1 zorgroute

Op CBS De Pelikaan in Putten heeft Fenom als logisch vervolg op het rekenverbeter traject met het team de stap naar Handelingsgericht Werken gemaakt. Hoe gaan we om met leerlijnen en cruciale momenten daarin en hoe kunnen we als leerkrac..
Lees meer >

Planmatig Differentiëren

Vrij regelmatig krijgen we vragen van scholen die door de bomen het bos niet meer zien vanwege de overvloed aan handelingsplannen. Zo ook Bs De Meer uit Haarlem. Nadat we in e..
Lees meer >

Rekenpilot De Dorpsbeuk

In 2009 startte Fenom met een rekenverbetertrajekt op OBS De Dorpsbeuk. De rekenresultaten bleven achter en waren en punt van zorg voor de school. Samen met de schoolleiding en het team hebben we een verbetertrajekt ontworpen voor 2 jaar..
Lees meer >

Sociaal pedagogisch klimaat

De 8e Montessorischool in Amsterdam heeft het afgelopen jaar samen met Fenom een 2 daagse georganiseerd, waarbij het Sociaal Pedagogisch klimaat binnen de school centraal stond. Hierbij is uitgegaan van het bestaande pestprotoc..
Lees meer >

Coaching leerkrachten en schoolleiders

Fenom begleidt leerkrachten en schoolleiders op maat. Hierbij staat een betekenisvole hulpvraag centraal. Hoe ga ik om met lastige ouders en hoe bepaal ik hierin mijn positie als schoolleider? Hoe kan ik als leerkracht op 3 niveaus diffe..
Lees meer >