Passend Onderwijs

Het passend onderwijs stelt dat een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool ervoor zorgt dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepte-aanbod.

Routekaart Ondersteuningsprofiel

Routekaart Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel moet binnen het passend onderwijs een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Om u te ondersteunen bij het opstellen van het ondersteuningsprofiel van uw school is de Routekaart ontwikkeld.

Wij hopen met deze routekaart een bijdrage te kunnen leveren aan onze gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

Routekaart

Terug naar de producten