Planmatig differentiëren

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen is een bekend uitgangspunt bij het voorbereiden van lesactiviteiten. Toch blijkt het in de praktijk nog lastig te zijn om hier planmatig vorm aan te geven. Ter ondersteuning heeft Fenom een dag-/weekplanning ontwikkeld dat samen met kleine, effectie differentiatieplannen leerkrachten kan helpen.

Differentiatieplan

Differentiatieplan

Een eenvoudige manier om kort en bondig te noteren wat de inhoud is van een geplande activiteit aan de instructietafel.
Wie, doet wat, waarom en wanneer?
En direct tijdens of na het werken kun je noteren wat de opbrengst is van de extra begeleiding

Differentiatieplan
Differentiatieplan
Differentiatieplan handleiding en voorbeeld

Weekplanning

Weekplanning

In één overzicht per dag de geplande klassikale lessen en de activiteiten aan de instructietafel.

 

Weekplanning
Weekplanning format

Terug naar de producten