ADI model

Een instructie geven volgens de uitgangspunten van het Activerende Directe Instructiemodel gaat uit van interactie en het gericht activeren van leerlingen, waarbij  rekening wordt gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften in de groep.

Een leerkracht die zijn kinderen goed kent, heeft een grotere kans op een effectieve les die de leeropbrengsten verhoogt.
Daarnaast is kennis van leerlijnen voor de verschillende vakgebieden van belang en dient de leerkracht over vaardigheden te beschikken om de verschillende fasen samen met de leerlingen te doorlopen.

Het effect van deze wijze van lesgeven is uiteindelijk af te lezen aan het vertoonde leerlinggedrag. Hiervoor hebben wij een kijkwijzer ontwikkeld die gebruikt wordt tijdens de les en die uitgaat van het ADI-model.

Kijkwijzer Kindgedrag

Kijkwijzer Kindgedrag

Kijken naar kinderen tijdens een les volgens de uitgangspunten van het Activerende Directe Instructiemodel.

Checklist Kindgedrag

Competentieprofiel ADI

Competentieprofiel ADI

Welke fasen zijn er en welke elementen horen daarbij?
Deze checklist voor een les volgens het ADI-model kan de basis zijn voor reflectie, feedback en gebruikt worden als spiekbriefje bij de voorbereiding van een lesactiviteit.

Competentieprofiel ADI

Terug naar de producten