Burgerschapsvorming en Pedagogisch klimaat

Een goed schoolklimaat is een van de belangrijkste voorwaarden voor goed onderwijs.
Veel scholen zoeken daarom ook een passende oplossing voor toenemende gedragsproblematiek.
Zeker nu een werkwijze op basis van een effectief pestprotocol zoveel aandacht krijgt.Samen met de school geven wij richting aan het proces om dit vorm te geven.

Klik hier voor meer informatie. Daarnaast willen veel scholen vormgeven aan burgerschap en de kinderen een goede basis meegeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Belangrijk hierbij is dat ouders, leerkrachten en leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap. Heb je hier als school vragen over, dan gaat Fenom Onderwijsdiensten graag in gesprek op basis van de schoolspecifieke omstandigheden. Samen kunnen dan de wensen en mogelijkheden verkennen.Kijk hier voor meer informatie.

Fenom biedt altijd programma's aan die op maat met de school kunnen worden ingevoerd.   Trots zijn wij verder op ons digitale kiesbord: digikeuzebord. Bij meer dan 150 scholen vinden de kinderen dagelijks hun weg tijdens speel/-werktijd via deze digitale variant op het arbeid naar keuze-bord.