Ontwikkelkracht

 

Vanuit de kernwaarde plezier mobiliseert Fenom ontwikkelkracht bij mensen en organisaties met duurzame ontwikkeling als resultaat. Wij bieden advies, training en coaching voor het onderwijs: van primair tot MBO. We sluiten aan bij de aanwezige krachten en kwaliteiten; bouwen op succes essentieel is om te groeien in de toekomst. Onze mensen zijn creatieve onderwijsontwikkelaars die waarde toevoegen aan scholen, leerkrachten en uiteindelijk de leerlingen.